Szkoła Promująca Turystykę

http://www.sp37.info.pl/files/5/graphics/dyplom1.jpg

Od 2004 r. SP 37 bierze udział w konkursie „ Szkoła Promująca Turystykę”, którego organizatorami są Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu oraz Oddział PTTK Wrocław Śródmieście.

Celem konkursu jest wyłonienie najaktywniejszych wrocławskich placówek oświatowych w zakresie edukacji krajoznawczo- turystycznej i wychowania regionalnego.

A oto kryteria brane pod uwagę przy ocenianiu szkół:

  • Organizacja wycieczek po Wrocławiu i Dolnym Śląsku ( karty wycieczek uzupełnione o informacje dotyczące współpracy z przewodnikami turystycznymi PTTK, dobór tras wycieczek, formy ich dokumentowania, karty pracy, sposób przygotowania uczniów do wycieczki, prace literackie, plastyczne i inne związane z wycieczką, zdjęcia...)
  • Imprezy szkolne związane z założeniami konkursu ( quizy, konkursy piosenki turystycznej, prelekcje itp.)
  • Udział w Młodzieżowej Olimpiadzie Krajoznawczej Dolnego Śląska
  • Udział w innych konkursach związanych z edukacją turystyczno-krajoznawczą i wychowaniem regionalnym
  • Zdobyte przez uczniów odznaki turystyczne
  • Redagowanie gazetki, biuletynu o tematyce krajoznawczo-turystycznej oraz reportaże zamieszczone w prasie o tematyce turystyczno-krajoznawczej (np. w „Turyście Dolnośląskim”
  • Inne formy działań (prezentacje multimedialne w systemie VHS lub DVD, filmy itp.)

Tytuł strony: Szkoła Promująca Turystykę

Data utworzenia: 2011-04-15

Ostatnia modyfikacja: 2011-04-15 22:01

Ilość wyświtleń strony: 2915 razy

loader
Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl