Pedagog szkolny

Pedagog w szkole zajmuje się wspomaganiem uczniów, rodziców i nauczycieli. Prowadzi indywidualne rozmowy terapeutyczne, pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych, prowadzi zajęcia w klasach. Uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości i uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy. Rodzice naszych uczniów mogą również skorzystać z porady i konsultacji terapeutycznej w sprawach dotyczących ich dzieci. Zajmuje się diagnozowaniem i rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych, wykorzystując w tym celu metody dostosowane do potrzeb i sytuacji. Analizuje  orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu zindywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach w tym zakresie. Wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka. Na bieżąco współpracuje z Poradniami Psychologiczno - Pedagogicznymi. Prowadzi szkolenia i warsztaty dla rodziców uczniów i nauczycieli. Zajmuje się pomocą socjalną na terenie szkoły. Informuje o rodzaju pomocy, przyjmuje  wnioski o stypendia, zasiłki losowe. Współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz kuratorami z sądów rodzinnych, Strażą Miejską (realizując zadania profilaktyki w szkole). Pedagog zajmuje się koordynowaniem spraw dotyczących bezpieczeństwa oraz jest autorem procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi grupy socjoterapeutyczne oraz grupy wsparcia dla naszych uczniów.

Copyright 2007-2017 by www.infoweb.pl :: projektownie stron WWW i pozycjonowanie stron WWW
Strona utworzona w mySitePro :: www.mysitepro.pl